close
Beeld verslag web

TERUGBLIK | 1 UUR OVER… MOEILIJKE GESPREKKEN

Door student-assistent Brecht

Samen met het Student Support Centre organiseert Podium 1 Uur Over…, een programma waarin een openhartig gesprek tussen met experts en studenten centraal staat. Deze keer, in samenwerking met het netwerk Diversiteit en Inclusie, gaat het over het onderwerp ‘moeilijke gesprekken’. Wat zijn moeilijke gesprekken precies, en vooral: hoe voer je ze?

De experts aan tafel zijn Nadèzda Broshuis (docent Social Work en actief in het netwerk Diversiteit & Inclusie) en Mariëlle van Gelderen (docent Mindful Communiceren en expert op het gebied van verbindende communicatie). Samen met student Marisa Schutte zijn zij het die ons vandaag meenemen in het thema moeilijke gesprekken.

Gespreksleider Danielle Stellingwerff trapt af met een vraag aan de experts: “Wat vinden jullie zelf een moeilijk onderwerp?” Mariëlle zegt dat ze het soms lastig vindt zich kwetsbaar en open op te stellen, en soms uit vermoeidheid geërgerd reageert op bijvoorbeeld haar partner: “Wat je dan zou moeten zeggen is ‘ik ben moe en ik heb hier nu geen ruimte voor,’ maar dat lukt op die momenten niet altijd.” Marisa legt uit dat ze het moeilijke gesprekken vindt als mensen vragen waar zij vandaan komt en uit beleefdheid en ‘om er snel van af zijn’ geeft zij dan toch vaak antwoord.

Mariëlle vertelt dat het juist in geval van dat laatste het heel belangrijk is om jezelf te mogen en kunnen uiten. Onder woorden brengen wat bij jou speelt, op het moment dat mensen iets aan je vragen wat voor jou op dat moment moeilijk is. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Kun je je voorstellen dat ik moe ben, en hier nu niet over kan praten?” Deze zogenaamde verbindende eerlijkheid maakt deel uit van de communicatiestrategie ‘verbindend communiceren’, deel van het mindful communiceren waarmee Mariëlle zich bezighoudt. Verbindend Communiceren is een model van Marshall Rosenberg, een Amerikaanse psycholoog die het model ‘geweldloze communicatie’ heeft ontworpen. Dit is een manier van communiceren met jezelf en met anderen die erop gericht is tegemoet te komen aan ieders behoeften. De manier waarop je een moeilijk gesprek voert is dus heel erg van belang voor hoe moeilijk het gesprek is, of kan worden. “Leren luisteren naar een ander – wat zegt het over mij, en wat leeft er bij mij is belangrijk. Het gevoel van: ‘Ik wil gelijk krijgen’ moet er juist uit,” zegt Mariëlle.

Voorafgaand aan het gesprek heeft iedereen die aanwezig is zelf in kunnen vullen wat zij verstaan onder een moeilijk gesprek en welke onderwerpen zij lastig vinden. Onder andere problemen in de relatie, gevoelens uit het verleden en zelfmoord komen naar boven. Vaak dus onderwerpen waarin jijzelf of een ander zich kwetsbaar moet opstellen. Nadèzda: “Dit zijn allemaal hele lastige onderwerpen. Je moet altijd bedenken waar iemand vandaan komt en hoe het komt dat iemand ergens anders over denkt dan jij. Sommige mensen hebben nog nooit over onderwerpen gesproken en nooit zelf de kans gehad een mening te vormen. We denken nou eenmaal anders over dingen.”

De belangrijkste les in het voeren van moeilijke gesprekken is dus het luisteren en ruimte geven voor de ander. Als afsluiter geven de experts mee geen enkel onderwerp te vermijden. Bij twijfel: doen!

IMG_8135
IMG_8086
IMG_7994
IMG_8155
IMG_7885