close
Impact maken

TERUGBLIK | WORKSHOP IMPACT MAKEN

Door student-assistent Brecht

Bij Podium komen regelmatig thema’s aan bod die serieus zijn en een persoonlijke invalshoek hebben. Vaak komen onderwerpen terug omdat ze dicht bij ons hart liggen, omdat ze ons raken, of juist omdat we er vrolijk van worden. Uiteindelijk wil je daarom altijd met een programma een bepaalde indruk achterlaten of misschien zelfs wel impact maken. Maar hoe doe je dat? Op 16 februari gingen we onder leiding van Vera Groenenberg met het team van Podium op zoek naar hoe we dat het beste aan kunnen pakken.

De belangrijkste vraag van vanavond is: hoe inspireer je mensen met jouw programma. Samen kijken we een Ted Talk van Simon Sinek over de Golden Circle. Het gaat over hoe we vaak van buiten naar binnen denken en niet van binnen naar buiten, bij bedrijven en merken is dit niet anders. Juist van binnenuit denken is belangrijk, daar ligt de vraag ‘Why?’. Hier kun je een verkorte versie van de Ted Talk terugkijken.

Why?
Maar wat is onze waarom? In de eerste opdracht bespreken we in tweetallen waarom wij de programma’s maken die we makken. Net als peuters soms doen moeten we elkaar de waaromvraag blijven stellen. “Ik vind het belangrijk een verhaal over diversiteit te vertellen.” “Ja, maar waaróm? Waarom dan? Maar, waarom?” We stellen elkaar drie keer de vraag, op die manier komen we steeds verder bij de kern van waar onze impact ligt.

Vervolgens gaan we aan de slag met het AIDA-model. Deze gebruik je om bijvoorbeeld een introductietekst te schrijven of een marketingtekst te maken. AIDA staat voor: Attention, Interest, Desire en Action.

Allemaal schrijven we een presentatie of promotekst die hoort bij een van onze programma’s aan de hand van dit model. Eerst zorgen dat je de aandacht krijg, daarna de interesse wekken van de lezer, vervolgens iets geven waar mensen naar kunnen verlangen om daarna af te sluiten met iets wat mensen aanzet tot actie. Er kwamen hele creatieve en prikkelende presentatieteksten uit de oefening.

Richting het einde van de workshop legt Eva ons uit hoe je in een presentatietekst of opening kunt werken met een ‘hiaat’. Hiaat staat letterlijk voor een ontbrekend deel. In deze oefening gaat het erom dat je niet gelijk weggeeft waar een programma over gaat maar de kijker, lezer of luisteraar in spanning houdt. Een programma over duurzaamheid kun je bijvoorbeeld introduceren als: “Welkom bij dit programma over duurzaamheid!” Je kunt ook zeggen: “Dit programma gaat over een onderwerp wat ons allemaal aangaat. Een onderwerp waar jij en ik dagelijks mee te maken hebben en wat onder de aandacht gebracht moet worden, wist je bijvoorbeeld dat…” Op die manier prikkel je mensen om meer over het onderwerp te weten te komen.

Als afsluiter hebben wij allemaal een postkaart gekregen om aan onszelf te schrijven met de, voor ons, belangrijkste punten uit de workshop. Die van mij is inmiddels in de bus beland en dat is een goede reminder om naar mijn ‘waarom’ van het maken van programma’s te blijven kijken. Een inspirerende workshop waardoor we allemaal gerichter en met meer aandacht naar onze programma’s zijn gaan kijken. Daarnaast fijn om naar elkaar te kunnen luisteren en te genieten van elkaars enthousiasme. Een voor het team goede workshop waar we nog lange tijd iets uit kunnen halen!