close
enEnglish
Podium FFT feest

PODIUM BREIDT UIT MET PODIUM INTERNATIONAL!

Podium will be expanding with Podium International!

For English, scroll down.

Hang de vlag maar uit want Podium heeft goed nieuws: we gaan uitbreiden! De afgelopen maanden heeft het Podium-team hard gewerkt aan spannende toekomstplannen. Voor die plannen is een aanvraag ingediend bij Gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid (HUGS) om dit financieel mogelijk te maken. Het plan is beoordeeld door de begeleidingscommissie, het College van Bestuur en de Hogeschoolraad, die ons inmiddels hebben laten weten dat de aanvraag goedgekeurd is. Dus kunnen we in 2022 vliegend van start met uitbreiding, onder meer met ons nieuwe zusje Podium International!

Internationale studenten opgelet: we komen naar jullie toe! In 2022 starten we met de voorbereidingen van Podium International, een programmatak van Podium die zich volledig gaat richten op Engelstalige activiteiten voor internationale studenten (en alle andere geïnteresseerden natuurlijk). Er worden nieuwe medewerkers en student-assistenten aangenomen die zich hierop gaan richten.

In 2022 kunnen internationale studenten al terecht bij de Podium Meet Up Clubs. In deze clubavonden worden community’s gevormd op basis van culturele interesses (film, theater, boeken, fotografie, koken of spoken word). In iedere club worden experts uitgenodigd die een lezing geven over deze culturele discipline, waarna er een groepsgesprek volgt over de gedeelde passie. Houd onze agenda in de gaten voor de eerste Meet Up Club in 2022! In 2023 zal een uitgebreider Podium International programma van start gaan, dat duurt dus nog even.

Ook ons Nederlandstalige aanbod staat in de steigers, dat gaan we in 2022 te verdiepen en verbreden. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuw voorjaarsprogramma waarin we weer de theaters in duiken, een nieuw programma optuigen rond de gemeenteraadsverkiezingen en er een nieuwe Kroegpraat-serie wordt gemaakt over het thema inclusiviteit. Stay tuned!

Hear hear, Podium has some good news to share: we are expanding! Over the past few months, the Podium team has been working hard on exciting plans for the future. For those plans, an application was submitted to Community Development and Student Engagement. The plan has been reviewed by the guidance committee, the Executive Board and the College Council, who have now informed us that the application has been approved. So we can announce that in 2022 we will start with our new baby sister, Podium International!

International students beware: we’re coming for you! In 2022, preparations will be made for Podium International. This programme branch of Podium will focus entirely on developing activities in English for international students (and all others interested, of course). New staff and student assistants will be hired to focus on this.

Starting 2022, international students are welcome to visit the Podium Meet Up Clubs. In these club nights, communities are formed based on cultural interests (film, theater, books, photography, cooking or spoken word). In each club experts are invited to give a lecture about the cultural discipline followed by a group discussion about this shared passion. Keep an eye on our calendar for the first Meet Up Club in 2022! A more extensive Podium International program will start in 2023, so that will take a while.

We are also working hard to deepen and broaden our Dutch-spoken activities in 2022. Behind the scenes, we are working on a new spring programme in which we’ll dive into theaters, we are creating a new programme around the municipal elections and we are building a new series of ‘Kroegpraat’ that will focus on the theme of diversity and inclusion. Stay tuned!